Predplatné   (2 € za zápas)


Hráč P Z Cena Cash Ostáva História
(podrž myš nad sumou)
Andrej10€36€10€4€2z
Bater4€36€4€-2€
Fodi18€36€18€12€6z
Grog0€12€0€-2€
Haki0€24€20€16€8z 20€
Karol0€12€2€0€ 2€
Majo0€36€20€14€7z 20€
Maroš2€24€2€-2€
Maťo46€24€46€42€21z
Paťo4€36€14€8€4z 10€
PetoG4€24€4€0€
PeťoH.4€36€4€-2€
Pišta0€36€20€14€7z 20€
Roman0€36€0€-6€
Sub10€12€2€0€ 2€
Žižo0€12€0€-2€

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 2 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Roman: -6 EUR
–  PeťoH.: -2 EUR
–  Bater: -2 EUR
–  Maroš: -2 EUR
–  Grog: -2 EUR
–  Žižo: -2 EUR
–  PetoG: 0 EUR
–  Karol: 0 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 21.6.2022.

>  plné znenie pravidiel