Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

 1. PeťoH. 5,04 (2,07 + 2,96)
 2. Haki 3,45 (1,16 + 2,29)
 3. PetoG 3,24 (1,66 + 1,59)
 4. Maroš 2,97 (1,41 + 1,56)
 5. Žižo 2,69 (1,46 + 1,23)
 6. Paťo 2,68 (1,36 + 1,32)
 7. Bater 2,67 (1,30 + 1,37)
 8. Roman 2,64 (1,59 + 1,05)
 9. Dodo 2,39 (1,46 + 0,93)
 10. Maťo 2,16 (1,55 + 0,61)
 11. Pišta 2,06 (1,28 + 0,78)
 12. *** *** *** hranica 60
 13. Jombo 5,50 (2,00 + 3,50)
 14. Sub2 5,00 (3,00 + 2,00)
 15. Ondro 4,00 (2,00 + 2,00)
 16. Marian 3,14 (1,29 + 1,86)
 17. Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
 18. Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
 19. Grog 2,08 (1,08 + 1,00)
 20. Majo 2,05 (1,70 + 0,35)
 21. Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
 22. Tomáš 1,73 (0,64 + 1,09)
 23. Sub1 1,40 (1,00 + 0,40)
 24. Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
 25. Karol 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Roman: -27 EUR
–  Sub1: -6 EUR
–  PetoG: -6.5 EUR
–  Marian: -5.5 EUR
–  Karol: -3.5 EUR
–  Majo: -3 EUR
–  Dodo: -3 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel