Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

 1. PeťoH. 3,84 (2,12 + 1,72)
 2. Maroš 3,40 (1,88 + 1,52)
 3. Haki 3,00 (1,26 + 1,74)
 4. Pišta 2,88 (1,69 + 1,19)
 5. PetoG 2,65 (1,65 + 1,00)
 6. Žižo 2,64 (1,36 + 1,27)
 7. Bater 2,56 (1,12 + 1,44)
 8. Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
 9. Paťo 2,07 (1,30 + 0,77)
 10. Roman 2,00 (1,56 + 0,44)
 11. Grog 1,85 (1,08 + 0,77)
 12. Majo 1,39 (1,14 + 0,25)
 13. Maťo 1,27 (1,23 + 0,04)
 14. *** *** *** hranica 60
 15. Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
 16. Sub1 2,13 (1,25 + 0,88)
 17. Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
 18. Marian 1,60 (0,80 + 0,80)
 19. Jombo 1,50 (0,50 + 1,00)
 20. Sub2 1,33 (0,00 + 1,33)
 21. Ondro 1,25 (0,75 + 0,50)
 22. Mišo 1,00 (0,50 + 0,50)
 23. Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
 24. Tomáš 0,00 (0,00 + 0,00)
 25. Karol 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3 € za zápas.

Nízky zostatok:
–  Pišta: -26 EUR
–  Andrej: -26 EUR
–  Roman: -25 EUR
–  Maroš: -19 EUR
–  PeťoH.: -6 EUR
–  Jombo: -6 EUR
–  Žižo: -6 EUR
–  PetoG: -5 EUR
–  Majo: -4 EUR
–  Sub1: -3 EUR
–  Mišo: -3 EUR
–  Haki: -1 EUR
–  Tomáš: 0 EUR
–  Ondro: 0 EUR
–  Fodi: 0 EUR
–  Karol: 0 EUR
–  Grog: 2 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 21.6.2022.

>  plné znenie pravidiel