Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Žižo: -16.5 EUR
–  Ondro: -13.5 EUR
–  Pišta: -11.5 EUR
–  Bater: -10.5 EUR
–  Marian: -7.5 EUR
–  Sub1: -5.5 EUR
–  Majo: -5.5 EUR
–  Roman: -6 EUR
–  Karol: -3.5 EUR
–  PetoG: -2 EUR
–  Paťo: -1 EUR
–  Tomáš: -0.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá

Aktuálne pravidlá boli odsúhlasené dňa 26.6.2023.

>  plné znenie pravidiel